Ondernemen en innoveren

De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio wil de komende jaren inzetten op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven,…
Lees meer

Leren en werken

Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten.
Lees meer

Ruimte en mobiliteit

Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen.
Lees meer

Welzijn en zorg

De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke…
Lees meer

Groen en duurzaam

Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw,… geven de Kempen letterlijk een groene kleur. Maar het Streekplatform wil niet alleen door deze open ruimte te koesteren…
Lees meer

Nucleair Veilige Kempen

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden.
Lees meer

Laatste nieuws

Task Force bezoekt Gelderland

Donderdag en vrijdag 16 en 17 maart bracht de Task Force van het Streekplatform Kempen een inspiratiebezoek aan de regio Arnhem/Nijmegen en Achterhoek. Het doel van ons werkbezoek was om inspirerende voorbeelden te vinden van sociaaleconomische...

Een klimaatkaart voor de Kempen

Op vrijdag 10 maart 2017 vond het jaarlijks Kempen2020-event plaats waar een heel aantal inspirerende voorbeelden werden voorgesteld en nieuwe initiatieven werden gelanceerd, waaronder de Klimaatkaart Kempen2020. Op 21 maart 2014 gingen alle 29 Kempense...

Kempense aanbevelingen warmteplan

De Task Force van het Streekplatform Kempen ijvert voor een doorbraak inzake diepe geothermie en de uitrol van warmtenetten in de regio. Momenteel werkt minister Tommelein aan een Warmteplan, om het onderbenutte potentieel van warmte-energie...

Kalender