Ondernemen en innoveren

De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio wil de komende jaren inzetten op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven,…
Lees meer

Leren en werken

Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten.
Lees meer

Ruimte en mobiliteit

Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen.
Lees meer

Welzijn en zorg

De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke…
Lees meer

Groen en duurzaam

Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw,… geven de Kempen letterlijk een groene kleur. Maar het Streekplatform wil niet alleen door deze open ruimte te koesteren…
Lees meer

Nucleair Veilige Kempen

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden.
Lees meer

Laatste nieuws

ESF oproep GTI Kempen

Projecten ter versterking van sociale inclusie in de Kempen, met als werkingsgebied stadsregio Turnhout, kunnen tot 24 november 2016 ingediend worden bij ESF. De oproep kadert in de GTI Kempen (gerichte territoriale investering), ter ondersteuning van de...

Succesvolle info- en zoemsessie over wijk-werken

Dat wijk-werken en de beëindiging van de PWA thema’s zijn die leven bij de Kempense lokale besturen bewijst de grote opkomst tijdens een info- en zoemsessie over wijk-werken. Meer dan 70 deelnemers kregen naast informatie...

Deeltijds leren – tripple winst

Het ROP Leren en Werken is het platform waar de afstemming gebeurt tussen de Kempense scholen die deeltijds onderwijs aanbieden en hun partners. Voor iedere jongere wordt op maat een werkvloer gezocht waar de leerling,...

Kalender