Ondernemen en innoveren

De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio wil de komende jaren inzetten op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven,…
Lees meer

Leren en werken

Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten.
Lees meer

Ruimte en mobiliteit

Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen.
Lees meer

Welzijn en zorg

De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke…
Lees meer

Groen en duurzaam

Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw,… geven de Kempen letterlijk een groene kleur. Maar het Streekplatform wil niet alleen door deze open ruimte te koesteren…
Lees meer

Nucleair Veilige Kempen

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden.
Lees meer

Laatste nieuws

Schoolverlatersstudie, een blik op de Kempen

De jaarlijkse VDAB schoolverlatersstudie geeft een overzicht van het genoten onderwijs van de schoolverlaters en hun aansluiting op de arbeidsmarkt voor heel Vlaanderen. Het Streekplatform Kempen analyseerde de cijfers voor het arrondissement Turnhout. De Kempense jongeren...

Kempense partners mobiel zorgwonen bundelen krachten

Het Kempenpact2030 brengt mensen en organisaties samen over diverse onderwerpen. Mobiel zorgwonen is zo’n thema. Kempens Woonplatform, Licalab, IOK-plan groep, Thomas More en Ecohouse onderzoeken samen de mogelijkheden van mobiel zorgwonen in de Kempen. Op...

CORONA-info handig gebundeld door het Regionaal Zorgplatform Kempen

Het recent opgestarte Regionaal Zorgplatform Kempen* bundelt alle lokale expertise, ervaring en informatie over COVID-19 ter ondersteuning van woonzorgcentra, coördinerende en raadgevende artsen (CRA-arts), thuiszorgdiensten, instellingen voor personen met een handicap en jeugdhulp op een...

Kalender