Ondernemen en innoveren

De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio wil de komende jaren inzetten op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven,…
Lees meer

Leren en werken

Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten.
Lees meer

Ruimte en mobiliteit

Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen.
Lees meer

Welzijn en zorg

De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke…
Lees meer

Groen en duurzaam

Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw,… geven de Kempen letterlijk een groene kleur. Maar het Streekplatform wil niet alleen door deze open ruimte te koesteren…
Lees meer

Nucleair Veilige Kempen

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden.
Lees meer

Laatste nieuws

Aansluiting school-werk: wie doet wat?

Welke initiatieven, instrumenten, methodieken … zijn er in de Kempen beschikbaar om een goede overgang van de schoolbank naar een werkplek waar te maken? Vorig jaar inventariseerde de Helikoptergroep onderwijs-arbeidsmarkt alle initiatieven. Eind 2017 is...

#Kempenkracht2018

Wij wensen u het allerbeste voor een schitterend 2018. We klinken op een mooie samenwerking, en veel KEMPENKRACHT! Dominique en Kim

Wijk-werken van start op 1 januari 2018

Nieuwjaarszoenen, goede voornemens én de start van het wijk-werken staan ons te wachten op 1 januari 2018. Met de regio werd meermaals een Werkmak(k)ers aan het thema gewijd. En binnenkort is het zover. Binnen de...

Kalender