Ondernemen en innoveren

De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio wil de komende jaren inzetten op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven,…
Lees meer

Leren en werken

Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten.
Lees meer

Ruimte en mobiliteit

Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen.
Lees meer

Welzijn en zorg

De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke…
Lees meer

Groen en duurzaam

Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw,… geven de Kempen letterlijk een groene kleur. Maar het Streekplatform wil niet alleen door deze open ruimte te koesteren…
Lees meer

Nucleair Veilige Kempen

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden.
Lees meer

Laatste nieuws

Vervoerregio Kempen uit de startblokken

Op weg naar een mobiliteitsbeleid voor de streek Het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen staat voor uitdagende veranderingen. Voor de inrichting van het openbaarvervoerlandschap is de Vlaamse Regering afgestapt van het principe van basismobiliteit naar het vraaggestuurde...

Landbouw en klimaat: partners in crime

Leidt innovatie in de sector tot meer weerbaarheid tegen een wijzigend klimaat? Wat betekent dit voor het realiseren van het Burgemeestersconvenant Kempen 2020? Op zoek naar antwoorden gingen we letterlijk de boer op. Op vrijdag...

Spring mee op de trein van duurzaam woon-werkverkeer

Op 23 januari vond een 1ste open forum duurzaam woon-werk verkeer plaats bij Janssen Pharmaceutica in Beerse. Een 45 tal bedrijven, overheden en organisaties kwamen samen om zich te laten inspireren door oplossingen om het woon-werk...

Kalender