Ondernemen en innoveren

De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio wil de komende jaren inzetten op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven,…
Lees meer

Leren en werken

Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten.
Lees meer

Ruimte en mobiliteit

Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen.
Lees meer

Welzijn en zorg

De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke…
Lees meer

Groen en duurzaam

Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw,… geven de Kempen letterlijk een groene kleur. Maar het Streekplatform wil niet alleen door deze open ruimte te koesteren…
Lees meer

Nucleair Veilige Kempen

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden.
Lees meer

Laatste nieuws

De Kempen ontcijferd in sociaal-economische analyse

Wat is de “staat” van de Kempen? Welke bevolkingsgroei mogen we verwachten tegen 2035? Zijn we nog steeds een industriële regio? Hoe staat het met onze arbeidsmarkt en het onderwijs? Zijn we een rijke regio?...

Kempense partners aan de slag met de aanloopfase

Vandaag bevindt duaal leren zich nog in een proefperiode met “schoolbank op de werkplek”. Vanaf volgend schooljaar is het voor écht. En bij dat voor écht behoort ook de aanloopfase. Een leerloopbaanschakel voor die jongeren...

Inge Bruynooghe en Egbert Lox aan het woord over KIX

Bedrijven die inzetten op innovatie vormen de motor van de economie. Maar innoveren doe je anno 2018 niet alleen. Daarom heeft het Streekplatform Kempen het initiatief genomen om de Kempense krachten te bundelen in KIX,...

Kalender