201705.17

Scenario voor toekomstige samenwerking tussen Kempense innovatie-actoren

De Task Force van het Streekplatform Kempen heeft door Deloitte een studie laten uitvoeren naar het Kempense innovatielandschap met het oog op consolidatie. Het Streekplatform Kempen wil zo mee de basis leggen voor een herinrichting en versterking van het Kempense innovatielandschap. In de studie wordt een analyse gemaakt van het huidige landschap met als doel het beter afbakenen van rollen en werkingsgebieden. Trends die een belangrijke impact zullen hebben op het Kempense innovatielandschap zijn in kaart gebracht. Op basis van deze analyses is een scenario uitgewerkt waarin gepleit wordt voor de oprichting van 1 front-office voor incubatie en acceleratie in de Kempen en waarbij de innovatiedienstverlening wordt gereorganiseerd in lijn met de Vlaamse visie. Specifieke innovatievragen worden opgelost door gespecialiseerde organisaties en sociale en maatschappelijke innovatie worden uitgevoerd door andere regionale organisaties.

De Task Force wenst nu snel de betrokken actoren samen te brengen in een transitieteam om te bekijken hoe er, op basis van de krijtlijnen die zijn aangegeven in de studie, verder gewerkt kan worden.

Meer info? Contacteer Dominique Van Dijck