201707.17

201707 Schoolverlatersstudie, schoolverlaters 30 juni 2015