201901.30

Spring mee op de trein van duurzaam woon-werkverkeer

Op 23 januari vond een 1ste open forum duurzaam woon-werk verkeer plaats bij Janssen Pharmaceutica in Beerse. Een 45 tal bedrijven, overheden en organisaties kwamen samen om zich te laten inspireren door oplossingen om het woon-werk verkeer te verduurzamen.

Het forum werd begeleid door 5 deskundigen: prof. Tom Brijs (Instituut voor Mobiliteit UHasselt), Erik Present (mobiliteitsexpert Janssen Pharmaceutica), Pat Van Roey (general manager van VanRoey.be),  Alexander De Bièvre (Mobit) en Guy Beyens (senior adviseur mobiliteit Voka – KvK Mechelen-Kempen).

Naast het uitwisselen van beste praktijken is het doel van het forum om op niveau van de regio samenwerkingen op te zetten rond bv. fietsleasing, autodelen, het opzetten van ‘winterbussen’ om werknemers vanuit OV-knooppunten naar de regio te vervoeren en ‘housepooling’ om het thuiswerken te faciliteren. Daarnaast zal het forum voorstellen verzamelen om het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren.

In het voorjaar wordt een 2de forum georganiseerd. De datum wordt spoedig aangekondigd.

Interesse om aan te sluiten?  Contacteer dan guy.beyens@voka.be.