201910.22

De winnaars van de wedstrijd “Maak mee de Toekomst van de Kempen” zijn gekend!

Tromgeroffel!!!!

De winnaars van de wedstrijd: “Maak mee de toekomst van de Kempen” zijn gekend. Uit de meer dan 140 inzendingen hebben we een top 10 van beste toekomstideeën geselecteerd.

De winnaar van de wedstrijd is Benny Eyckmans uit Geel. Hij heeft maar liefst 8 ideeën ingezonden op het raakvlak van natuurbehoud, mobiliteit, duurzame energie, landbouw, valorisatie van de open ruimte…. Het gaat ondermeer over “honey-highways tussen de Kempense dorpen om de biodiversiteit te verbeteren, een Kempense waterbus en de toekomstwens om de Kempen meer te “behagen en te verneten” met daarbij oog voor economische ontwikkelingskansen.

De 2de prijs gaat naar Stefanie Veraghtert die ervan droomt dat de Kempen evolueert naar een blue zone”: een plek waar mensen langer en gezonder dan elders in de wereld leven. Momenteel zijn er 7 van zulke regio’s in de wereld, o.a. in Italië, Japan, Costa Rica, Griekenland en Zweden. Kunnen we daar binnenkort de regio Kempen aan toevoegen? Wij vinden alvast dat we daar volop voor moeten gaan.

Een grote dankuwel aan alle mensen die de tijd genomen hebben om hun idee voor de Kempen op een bierviltje te noteren!

Hier vind je een overzicht van de winnaars. Proficiat!