Economisch acceleratie- en koepelprogramma

Voortbouwend op de slimme specialisatiestudie van Idea Consult, werd DYNAK uitgebreid naar een volwaardig economisch acceleratie- en impulsprogramma. De slimme specialisatieprojecten werden aangevuld met economische hefboomprojecten uit het Streekpact 2013-2018 die op de korte termijn leiden tot economische groei en jobs. Een inschatting van de verwachte jobcreatie komt uit op 3.388 jobs binnen drie jaar.

Het DYNAK-programma vindt u hier.

dynak-clusters

In totaal werden er een 30-tal fiches opgemaakt, waarvan 20 acceleratie-acties. M.a.w. bij deze 20 projecten zijn er urgente vragen voor de Vlaamse of federale overheid. Deze vragen werden overgemaakt aan de bevoegde ministers en het Streekplatform Kempen zal deze blijven opvolgen. Voor de realisatie van de projecten zal er beroep gedaan worden op de middelen uit het GTI Kempen. Het GTI Kempen is een onderdeel van EFRO Vlaanderen en richt zich op de economische ontwikkeling van de Kempen. Voor de periode 2014-2020 is er een budget van 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de GTI Kempen. Meer informatie over GTI Kempen vindt u hier.

dynak_projecten_fin


Urgentieoproep en DYNAK-studie

In  2013 hebben de partners, verenigd in RESOC Kempen, voorganger van het Streekplatform Kempen, samen een urgentieoproep aan de Vlaamse regering gelanceerd. Deze oproep bestond uit een 10-puntenplan om de economie in de Kempen op korte en lange termijn aan te zwengelen. De toenmalige minister-president Kris Peeters ging over tot realisatie van een aantal van de actiepunten uit het 10-puntenplan. Daarnaast maakte hij middelen vrij om de slimme specialisatiemogelijkheden van de regio  in kaart te brengen. In de periode januari – mei 2014 werd door Idea Consult een studie uitgevoerd waarin twee vragen centraal stonden:

  1. Welke nieuwe waardenketens en clusters kunnen de Kempen een sterke basis geven voor toekomstige groei en jobs?
  2. En hoe kunnen de Vlaamse en Europese beleidskaders en bijhorende subsidieprogramma’s hierin ondersteuning bieden?

Door exploratie van de regionale speerpuntsectoren werden vier unieke niches gedetecteerd:

  • duurzame energie
  • nucleaire technologie en dienstverlening
  • duurzaam materiaal- en afvalbeheer
  • duurzame zorgtechnologie en -concepten

Binnen elk van deze niches werd op zoek gegaan naar slimme specialisatiemogelijkheden. Het resultaat is een shortlist van 15 concrete projecten voor de Kempen, die aansluiten bij de Vlaamse en Europese ambities. Het gaat om projecten die uniek en onderscheidend zijn omwille van de specifieke setting in de Kempen en dus minder snel te kopiëren zijn in andere regio’s. Ze bouwen verder op de aanwezige technologische en andere industriële expertise. Er is valorisatiepotentieel binnen een periode van vijf jaar en ze bezitten de mogelijkheid om nieuwe tewerkstelling te creëren, zowel voor hooggeschoolden, als kortgeschoolden.

Overzicht Kempense slimme specialisatieprojecten 

Achtergrond informatie

Vragen? Contacteer Dominique Van Dijck, tel. 0479 754 372