Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Trefpuntbijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt

28 november 2017 @ 13:45 - 17:00

Samen delen, inspireren, ontmoeten … aan de slag

Het spijbelactieplan, werkgroep leerrecht, netwerk samen tegen schooluitval, NAFT, kleuterparticipatie, er-wel-zijn op school, … Bent u erbij betrokken, dan is de trefpuntbijeenkomst iets voor u. U kan uw netwerk uitbreiden, over het muurtje kijken, andere inspireren en geïnspireerd raken.
Ook als u het bij bovenstaande opsomming in ‘Keulen hoort donderen’ is dit ontmoetingsmoment iets voor u. U krijgt een blik op wat er in de Kempen gebeurt rond samen tegen schooluitval. U ontmoet Kempense partners, u vindt misschien medestanders voor uw eigen werking, …

Met de trefpuntbijeenkomsten onderwijs-arbeidsmarkt wil het Streekplatform Kempen, complementair aan de lokale en provinciale samenwerking en initiatieven, de Kempense partners samenbrengen. De bijeenkomst is een ontmoetingsmoment om binnen de Kempen de verschillende lijnen even te laten samen-sporen, aan kruisbestuiving te doen en elk – hopelijk versterkt – weer op weg te laten gaan, misschien wel op hetzelfde traject.

Programma

  • 13u45 Onthaal
  • 14u00 Waarom een trefpuntbijeenkomst? Wie is de helikoptergroep onderwijs-arbeidsmarkt? Waarom zet het Streekplatform Kempen* hierop in? – Lieve Cox, trekker pijler Leren en Werken
  • 14u15 Het belang van een netwerk in de strijd tegen schooluitval. Enkele getuigenissen…
  • 14u30 Netwerk ‘Samen tegen schooluitval’: wat betekent dit voor de Kempen? – Sarah Neyts, Vlaamse spijbelambtenaar en Els Dupon, coördinator netwerk samen tegen schooluitval provincie Antwerpen.
  • 15u00 Ateliers
    U kan op enkele aspecten van het thema samen tegen schooluitval in workshops dieper ingaan. U heeft de keuze uit:

Optie 1: Spijbelactieplan

De school, het CLB, de lokale politie, parket, ondersteuningscentrum jeugdzorg, … naast de jongere en zijn of haar ouders zijn er heel wat actoren die een rol hebben bij het tegengaan van onwettig schoolverzuim. Of anders gesteld er zijn heel wat partners die over het leerrecht van de jongere waken. Het netwerk samen tegen schooluitval heeft een provinciaal stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan is een ondersteunend middel om op lokaal niveau afspraken te maken voor een sluitende en aanklampende aanpak van spijbelende jongeren. Tijdens dit atelier neemt Els Dupon, coördinator van het netwerk samen tegen schooluitval van de provincie Antwerpen, u mee in het stappenplan en maken we de start om tot afspraken te komen in de Kempen.

Optie 2: Inspirerende voorbeelden van lokale besturen

Gemeenten hebben een regie in flankerend onderwijsbeleid, OCMW’s hebben regierol lokaal sociaal beleid, … vanuit verschillende insteken en doelstellingen kruist het pad van de lokale besturen dat van de goede aansluiting school-werk en de strijd tegen schooluitval. Tijdens dit atelier maakt u kennis met de engagementen die de gemeenten en OCMW’s van Mol en Heist-op-den-Berg hebben opgenomen. Tine Vreys, dienst samenlevingsopbouw Mol en Dirk Seymus, welzijnscoördinator van het OCMW van Heist-op-den-Berg, nemen u mee in het waarom, hoe en wat, en dagen u uit om als lokaal bestuur ook de handschoen op te nemen.

Optie 3: Ouderondersteuning

Ouders zijn een belangrijke betrokkene in het verhaal samen tegen schooluitval. Van kleuterparticipatie, over studiekeuze tot vermijden van drop-out. Ouderbetrokkenheid en ouderondersteuning kunnen doorslaggevend zijn. Het Centrum voor Basiseducatie Kempen zet actief in op ouders vertrouwd maken met ons onderwijssysteem en met de lokale werking van de school. Tijdens dit atelier maakt u kennis met de kracht van deze werking. U krijgt niet alleen een toelichting door Anne Boonen van het Centrum voor Basiseducatie. Tijdens dit atelier komen ook de ervaringen van enkele ouders en een school aan bod.

Optie 4: Warme overdracht

Omdat het helaas niet voor iedereen mogelijk is onmiddellijk na het (af)studeren aan de slag te gaan, is een warme overdracht tussen de onderwijs en arbeidsbemiddelaar VDAB een sterke stap in de overgang school-werk. Een stap op weg naar een duurzame tewerkstelling. Door een ‘korte lijn’ tussen school, CLB en VDAB vermijden we dat jongeren te vaak opnieuw hun verhaal moeten doen, dat gegevens verloren gaan en dat kostbare tijd verloren gaat in het pad naar duurzaam werk. Ann Vanveldhoven, netwerkmanager onderwijs bij VDAB, licht tijdens dit atelier toe hoe die warme overdracht in zijn werk gaat.

Optie 5: Data, wat leren ze ons?

“Met cijfers kan je alles bewijzen”, het is een cliché, maar geeft tegelijk aan dat je moet oppassen bij de interpretatie van cijfergegevens. Er is één Kempense gemeente die een ongekwalificeerde uitstroom heeft van 76,9% bij de scholen met een vestigingsplaats in die gemeente. Als we sensatie zoeken dan laten we het zo en geven we geen extra duiding bij dit getal. Dat is nu nét wat we niet gaan doen in dit atelier. Gil Keppens, onderzoeker bij TOR research group van VUB, helpt u met het verhaal achter deze cijfers. Het verhaal van Gil wordt aangevuld met de ondersteuning die provincie Antwerpen vanuit het flankerend onderwijs kan leveren, Joke Laenen vertelt er u alles over. Na dit atelier heeft u extra inzichten en tools om in te zetten op de strijd tegen schooluitval.

De inschrijvingen zijn afgesloten. Heeft u vragen? Contacteer Kim Nevelsteen
Gegevens

Datum:
28 november 2017
Tijd:
13:45 - 17:00

Locatie

Kogeka, Technische schoolstraat 52 in Geel