Op weg naar een nieuw Kempenpact 2030 – de toekomst start nu

Kempenpact 2030

Het Streekplatform Kempen wil een nieuwe, ambitieuze toekomstvisie 2030 en bijhorend actieprogramma uitwerken voor de regio Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat. De afgelopen drie jaar is een werking uitgebouwd rond vijf speerpunten: ondernemen, innoveren & internationaliseren, leren & werken, welzijn & zorg, ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio en groene en duurzame Kempen, gebaseerd op het Streekpact 2013-2018 en DYNAK, het Dynamisch Actieplan Kempen.

De looptijd van dit Streekpact is inmiddels voorbij. De fundamenten ervan zijn nog steeds waardevol. Toch bieden gewijzigde omstandigheden, nieuwe rollen voor stakeholders, disruptieve maatschappelijke omwentelingen, verkiezingen,… nieuwe kansen voor de Kempen om verder te bouwen op deze fundamenten én nieuwe streekinitiatieven toe te voegen.

We vinden het belangrijk dat de toekomstvisie en bijhorend actieprogramma breed gedragen zijn en dat er sterke partnerschappen ontstaan om de noodzakelijke transitieprocessen in de regio op te zetten  of verder te zetten. Daarom willen we een ambitie die gezamenlijk is ontworpen of co-gecreëerd.

Denken op lange termijn …

Hoe ziet de Kempen eruit in 2030? Worden we bediend door robots bij de bakker of zijn het drones die onze pistolets afleveren op zondag? Hebben we 3D-geprinte huizen die verwarmd wordt met diepe geothermie en eten we in onze slimme keuken regelmatig ons typisch Kempens streekproduct: insecten? Hoe ziet ons mobiliteitssysteem eruit? Is het een evidentie dat we met de e-bike naar het werk gaan? Communiceren we met onze dokter via app’s? Zijn onze werk- en leeromgeving radicaal veranderd? Hebben we grensverleggende projecten opgezet tegen kinderarmoede? En hoe ziet de Kempen eruit als we er rondwandelen? Bruist het? Is er nog veel groen? Is het aantrekkelijk voor jong en oud?

… stappen zetten op korte termijn

Een ontwerpteam van diverse Kempenvrienden is samen met de Task Force aan de slag om een tweedaags Toekomstforum voor de Kempen te organiseren. Een toekomstforum waarin we aan de hand van de “future search methode” met ca. 80 diverse Kempense stemmen een nieuw sterk plan voor de Kempen opmaken.

Die diverse stemmen zijn cruciaal voor het welslagen van het toekomstforum. Mensen vanuit allerlei hoeken van de maatschappij, met verschillende interesses en visie, maar vooral met vuur voor de Kempen brengen we samen (ook niet Kempenaren!). Een moeilijke, maar noodzakelijke evenwichtsoefening die het ontwerpteam met veel ernst heeft ondernomen.

 

Wie zit er in dat diverse ontwerpteam?

 • Stijn Coenen – coördinator partnerships & entrepreneurship Thomas More
 • Bart Gaublomme – Beweging.net
 • Ward Kennes – voorzitter Streekplatform Kempen
 • Kim Nevelsteen – stafmedewerker Streekplatform Kempen
 • Wim Poelmans – coördinator Rurant
 • Myriam Rebahi – diensthoofd economie provincie Antwerpen
 • Dominique Van Dijck – coördinator Streekplatform Kempen
 • Sofi Van Ussel – directeur Unizo provincie Antwerpen
 • Kris Vreys – directeur IOK

De taak van het designteam bestaat erin om het toekomstforum te organiseren, zoveel mogelijk Kempenvrienden te engageren en er een bruisende bijeenkomst van te maken.

25 en 26 oktober Toekomstforum @LITC

25 en 26 oktober in het LITC “that’s when the magic happens” dan nemen we de eerste grote horde naar een nieuw Kempenpact 2030. Niet uitgenodigd door het ontwerpteam? Overtuig ons van jouw meerwaarde op het toekomstforum via het inschrijvingsformulier. Er zijn enkele wildcards* voor mensen met een hart voor de Kempen die mee willen kneden aan het Kempenpact2030. Grijp die kans!

Het toekomstforum is een succes als we:

 • kritisch kunnen reflecteren. Samen kunnen bouwen, en elkaar kunnen inspireren over de Kempen, haar identiteit, haar troeven en haar potentieel. We benoemen de sterkten van de Kempen en de mogelijkheden voor de toekomst die we moeten ontginnen.
 • kunnen connecteren op een veranderen wereld: ons bewust zijn van de globale trens, de uitdagingen kunnen vertalen naar betekenis, opgaven, thema’s en actiepunten voor de regio.
 • samen met een sterke vertegenwoordiging van de Kempen de contouren voor een nieuwe toekomstrategie hebben geschetst, gericht op het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven.
 • focus kunnen bepalen, hefboomprojecten kunnen benoemen waarrond we de komende jaren onze krachten bundelen
 • de strategie en de opgaven hebben vertaald naar concrete initiatieven en acties die we in samenwerking en daarnaast vanuit verschillende stakeholders/instituties kunnen oppakken.
 • een sprong hebben gemaakt in de mobilisatie van energie en inzet van deelnemers: deelnemers zijn geraakt door plezier, ontmoetingen en aangewakkerde Kempenliefde en trots.

Bezorg ons jouw idee voor 2030!

Hoe kan de Kempen een nog fijnere regio zijn om te wonen, te werken en te leren? Laat hier je idee achter. De meest inspirerende ideeën maken op kans op leuke prijzen en worden tentoongesteld op het Toekomstforum.

Tijdlijn


* Op 9 september bekijkt het ontwerpteam de kandidaten voor de wildcards, enkel wanneer er te veel “dezelfde profielen” willen deelnemen en het evenwicht zoek is, zullen we sommigen moeten teleurstellen.