• Wereldexpo 2030: warm houden van de ambities van het Toekomstforum door een jaarlijks herhaling en via Kempenambassadeurs. Deze ambassadeurs zorgen ervoor dat de olievlek uitdeint van de 80 Kempenaren aanwezig op het Toekomstforum naar “800.000” Kempenaren. In 2030 vindt in de Kempen een expo op wereldniveau plaats over de regionaal ontstane hefboomprojecten. Kempen als voorbeeldregio met internationale uitstraling!
  • Samen elk talent laten tellen: We zetten in op levenslang leren en een inclusieve arbeidsmarkt. Tegen 2030 werkt 1 op de 2 van de Kempense ondernemingen samen met sociale economie
  • Alle Kempenaars zetten hun talent in: We  ontwikkelen een nieuw organisatie- en werkingsmodel in de Kempen, zodat alle mensen en organisaties in de omgeving van kinderen en jongeren (9m – 25j) de talentontwikkeling maximaliseren. Ook voor de meest kwetsbare volwassenen maken we deze oefening.
  • Een rollend hefboomfonds voor de financiering van de strategische initiatieven uit het Kempenpact 2030
  • KRAK: een Kempense ruimtekatalysator. Doel: een verhoging van de kwaliteit van de Kempense onbebouwde en bebouwde ruimte
  • KempENergiek: naar een sterker ecosysteem van burgers, kennisinstellingen en ondernemers rond de Burgemeesterconvenant Kempen2030 (40% CO2-reductie tegen 2030). Inzetten op energiebronnen, -opslag en -verbruik.
  • 10 KAMP van Blue zones Kempen 2.0: In de Kempen zijn in 2030 10 Blue Zones. Een Blue Zone is een regio waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan elders in de wereld. Uiteraard geven we er ons eigen Kempense toets aan!
  • Campus Campina: draagt bij aan de duurzame groei van de Kempense speerpuntsectoren door het verbinden en faciliteren van ondernemerschap, start-ups en scale-ups en het inzetten op kennisdeling.
  • Nationaal Park Kempen: 1 ‘nationaal park’ Kempen dat gedragen is door heel de regio.
  • Keirhart Kempen: erkenning van de Kempen als experimentele zorg en welzijnsregio: regelluwe ruimte en financiering om te innoveren in de zorg: op het gebied van technologie, nieuwe zorgvormen en vernieuwende samenwerkingsverbanden.

Dit zijn de voorlopige werktitels die de initiatieven kregen op het toekomstforum. Deze 10 projecten zijn een clustering van meerdere projectideeën die op het Toekomstforum Kempen werden geopperd. Hieronder ziet u een korte samenvatting van ieder initiatief. Ook uw engagement is nog welkom om dit allemaal waar te maken.

Kom op 12 december om 13u30 naar onze samenkomst of contacteer de trekkers!

Benieuwd naar de originele neerslag en flappen van het toekomstforum? Bekijk dan zeker onze fotomap van alle flappen die het Toekomstforum Kempen opleverde.