Eerste versie “Kempense common ground” – Schrijf mee!

Het toekomstforum legde de basis van de gezamenlijke weg voor de Kempen, de doelen waarover we het allemaal eens zijn dat de Kempen – wij dus – er moet voor gaan.

  • In 2030 is de Kempen duurzaam.
  • In 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam.
  • In 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.

Deze doelen zijn nu verder verfijnd in een werkversie. Maar verbetering kan altijd. Vandaar de oproep om jouw aanvullingen, verfijningen, nuances in te brengen! Geef ze door tegen 10 februari 2020!

Hoe?


Op weg naar een nieuw Kempenpact 2030 – de toekomst start nu

Kempenpact 2030 – work in progress

Het Streekplatform Kempen wil een nieuwe, ambitieuze toekomstvisie 2030 en bijhorend actieprogramma uitwerken voor de regio Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat. De afgelopen drie jaar is een werking uitgebouwd rond vijf speerpunten: ondernemen, innoveren & internationaliseren, leren & werken, welzijn & zorg, ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio en groene en duurzame Kempen, gebaseerd op het Streekpact 2013-2018 en DYNAK, het Dynamisch Actieplan Kempen.

De looptijd van dit Streekpact is inmiddels voorbij. De fundamenten ervan zijn nog steeds waardevol. Toch bieden gewijzigde omstandigheden, nieuwe rollen voor stakeholders, disruptieve maatschappelijke omwentelingen, verkiezingen,… nieuwe kansen voor de Kempen om verder te bouwen op deze fundamenten én nieuwe streekinitiatieven toe te voegen.

We vinden het belangrijk dat de toekomstvisie en bijhorend actieprogramma breed gedragen zijn en dat er sterke partnerschappen ontstaan om de noodzakelijke transitieprocessen in de regio op te zetten  of verder te zetten. Daarom willen we een ambitie die gezamenlijk is ontworpen of co-gecreëerd. Het Toekomstforum Kempen dat op 25 & 26 oktober 2019 plaatsvond was een eerste mijlpaal in dit proces.

Hier definieerden we een gezamenlijke toekomstdroom en werden 10 projectideeën geboren die verder worden uitgewerkt. Het Kempenpact2030 is nog work in progress.

Wordt vervolgd!


Tijdlijn