De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio zet de komende jaren in op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven, van los met elkaar verbonden deelnemers die van elkaar afhankelijk zijn. Ondernemingen gaan verbindingen aan met partners die beschikken over complementaire kennis en vaardigheden zodanig dat ze nieuwe oplossingen voor de klant kunnen bedenken.

shutterstock_103154030 [Converted]

Ecosyteeminnovatie

Het actieplan “ecosystemen” werkt verder op DYNAK dat de slimme specialisatieprojecten van de regio in beeld heeft gebracht.

Voka Kempen trekt deze pijler in samenwerking met de Kerngroep Ecosystemen (Thomas More, Innovatiecentrum Antwerpen, provincie Antwerpen en Streekplatform Kempen).

Op basis van de huidige inzichten zal er de komende jaren ingezet worden op volgende ecosystemen:
Ecosystemenschema clusters

Volgende ecosystemen zijn reeds opgestart:

In voorbereiding:

  • Energy community
  • Community Logistiek

Consolidatie en versterking van het Kempense innovatielandschap

De Task Force van het Streekplatform Kempen zet volop in op het versterken van de Kempense innovatiekracht. In het voorjaar 2017 heeft Deloitte de regionale innovatiedienstverlening en de innovatie-infrastructuur, zoals de Kempense incubatoren, onder de loep genomen. Op basis van deze analyse is een consolidatiescenario uitgewerkt om alle Kempense incubatie- en acceleratieactiviteiten onder te brengen in 1 organisatie en op die manier 1 toegangspoort te creëren voor (startende) bedrijven. Zo zullen we onze regio duidelijker positioneren op een aantal specifieke niches en kunnen de verschillende locaties in de Kempen, zoals de Technologiehuizen in Mol en Geel , de Open Manufacturing Campus in Turnhout en de Innovatiecampus in Geel een inhoudelijke specialisatie krijgen. Momenteel werken we volop aan de oprichting van 1 portaal voor innovatieve start-ups en groeibedrijven in de Kempen onder de noemer: KIX.


Contactpersoon: Renilde Craps

projectplan-icoon