De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. De regio zet de komende jaren in op ecosysteeminnovatie vanuit het ondernemerschap. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan bedrijven, van los met elkaar verbonden deelnemers die van elkaar afhankelijk zijn. Ondernemingen gaan verbindingen aan met partners die beschikken over complementaire kennis en vaardigheden zodanig dat ze nieuwe oplossingen voor de klant kunnen bedenken.

shutterstock_103154030 [Converted]

Het actieplan “ecosystemen” werkt verder op DYNAK dat de slimme specialisatieprojecten van de regio in beeld heeft gebracht.

Voka Kempen trekt deze pijler in samenwerking met de Kerngroep Ecosystemen (Thomas More, Innovatiecentrum Antwerpen, provincie Antwerpen en Streekplatform Kempen).

Op basis van de huidige inzichten zal er de komende jaren ingezet worden op volgende ecosystemen:
Ecosystemenschema clusters

Het 1ste ecosysteem dat werd uitgebouwd is het Health & Care Netwerk Kempen. Het Health & Care Netwerk Kempen versterkt ondernemerschap en samenwerkingen in het domein van health & care met als doel zorginnovatie een boost te geven en internationaal op de kaart te zetten.

In de zomer van 2017 volgt de lancering van het ecosysteem rond biogebaseerde economie. In het najaar 2017 wordt het energienetwerk Kempen opgestart.

Contactpersoon: Renilde Craps

projectplan-icoon