logosinraster

Op basis van het Streekpact en DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen) heeft het Streekplatform Kempen een nieuw Streekprogramma samengesteld voor de periode 2016-2019.

Dit Streekprogramma bestaat uit 5 pijlers en 1 annex. Voor elk van de pijlers vindt u wie trekker is van het actieprogramma en dus verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoering en rapportage. Verder kan u lezen hoe de ‘governance’ of de beheersstructuur is samengesteld. Voor elke pijler is er namelijk een kerngroep die de uitvoering opvolgt en de terugkoppeling naar de Task Force voorbereidt.

Dit Streekprogramma is een onderdeel van de ESF-aanvraag van het Streekplatform Kempen voor de oproep “Versterkt streekbeleid”. Op 28 juni 2016 werd de aanvraag goedgekeurd.

U kan het Streekprogramma hier nalezen.